tr+90 (212) 242 70 70
·
info@madhukuk.com
·
Abdi İpekçi Cad. No:32/1 Nişantaşı, İstanbul / Turkey

Ceza Hukuku

Faaliyet Alanı

Ceza Hukuku; İnsan Hayatı ve Özgürlüklerini En Çok Etkileyen Hukuk Dalıdır.

Bu nedenle ceza hukukundan doğan tüm hukuki meselelere olağanüstü önem veriyoruz.

MAD Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku alanında, müvekkillerimize soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmeti sağlamaktayız.

Bu kapsamda müvekkillerimize soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar olan tüm iş ve işlemlere ilişkin olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Toplumsal yaşam içinde insan ilişkilerinin giderek gelişmesi ve karmaşıklaşması sebebiyle maalesef her an herkesin bir suç mağduru olabilmesi ya da bir suç isnadı ile karşı karşıya kalması ihtimal dâhilindedir. Bu sebeple herkesin hiç beklemediği bir anda kendisini bir suçun mağduru ya da bir suç isnadının şüphelisi olarak ceza hukukunun muhatabı olarak bulması mümkündür. Ceza hukukuna ilişkin yaşanılan bir mağduriyet ya da suçlamaların muhatabı olmak ise diğer hukuk dallarına kıyasla, insan hayatına çok daha büyük ve geri dönülmesi mümkün olmayan etkiler bırakmaktadır. Ceza Hukuku insan hayatına ve özgürlüklerine en çok dokunan hukuk dalıdır. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır.

Bu nedenle MAD Hukuk olarak; ceza hukukunun muhatabı olduğu andan itibaren müvekkillerimizin olumsuz neticelerle karşılaşmaması için ceza soruşturma ve kovuşturma süreçlerini son derece dikkatli ve titiz bir şekilde takip ederek, süresi içinde gerekli hukuki müdahale ve başvuruları yapmaktayız. Telafisi imkânsız zararların doğmaması için adeta zamana ve usul kurallarının sınırlayıcı etkilerine karşı mücadele vererek; hukuki müdahalelerin yöntem, zaman ve nitelik olarak en doğru şekilde tespit edilmesi ve bu kapsamda doğru zamanda doğru adımların atılmasını sağlamaya çalışarak müvekkillerimizin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeye çalışmaktayız.

Bu kapsamda MAD Hukuk tarafından aşağıdaki hizmetler en hızlı ve doğru bir şekilde müvekkillerimize sunulmaktadır:

 • Ağır Ceza Mahkemesinin veya Asliye Ceza Mahkemesinin görevli olduğu davalarda, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tamamında şüpheli veya sanık müdafiliği ile mağdur veya müşteki vekilliği,
 • Ceza Hukukunu ilgilendiren tüm konularda danışmanlık hizmetleri,
 • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
 • Sulh Ceza Hâkimliği kararlarına itiraz ve Sulh Ceza Hakimliğine gerekli başvuruların yapılması,
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının tamamında şüpheli veya sanık müdafiliği ile mağdur veya müşteki vekilliği,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz başvuruları,
 • Tutuklamaya itiraz veya tahliye taleplerine ilişkin başvuruların yapılması,
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular,
 • İcra Ceza Mahkemesinin görevli olduğu tüm davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
 • Askeri Ceza Mahkemesi görevli olduğu tüm davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
 • Çek Şikayeti gibi Çek Hukuku veya Kambiyo Hukukundan doğan tüm davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
 • Fikri mülkiyet ürünlerine tecavüzden kaynaklanan davalar gibi Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutuna ilişkin ceza davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri,
 • Vergi, Gümrük, Sigortacılık, Bankacılık, Sermaye Piyasaları, Kamu İhaleleri, Enerji ve Madencilik, Sportif Faaliyetler gibi hukuk dallarının cezai boyutunu ilgilendiren davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suç tipleri kapsamında; soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli/sanıklar için müdafilik; müşteki/katılanlar için vekillik hizmeti vermekle birlikte, ilk derece mahkemesi ve Yargıtay nezdinde görülen davalarda savunmanın hazırlanması ve duruşmalarda hazır bulunulması yönünden takibini titizlikle sağlamaktayız.

Avukat - Müvekkil Gizliliği

Soruşturma ve Kovuşturmanın Her Aşamasında Müvekkillerin Anlattığı Her Şey Sır Olarak Kalacaktır.

Hukuki Koruma

İnsan Hayatı ve Özgürlüğü Tüm Değerlerin Üzerindedir.

ADALET

Soruşturma ve Kovuşturmanın Her Aşamasında Müvekkillerin Çıkarları Gözetilecek; Gerek Delillerin Toplanması ve Değerlendirilmesi Gerekse Adil Bir Yargılama Yapılarak Doğru Bir Hüküm Kurulması İçin Gereken Adımlar Atılacaktır.

Yardımcı Olalım!

Yardıma ihtiyacınız olursa bizimle ücretsiz bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Sizlere 1 iş günü içerisinde geri dönüş yapıyoruz. Ya da dilerseniz bizleri arayabilirsiniz.

Tel : +90 (212) 242 70 70

info@madhukuk.com Pzt – Cuma 09:00-17:00

Dökümanlar