tr+90 (212) 242 70 70
·
info@madhukuk.com
·
Abdi İpekçi Cad. No:32/1 Nişantaşı, İstanbul / Turkey

Gayrimenkul Hukuku

Faaliyet Alanı

Gayrimenkul Hukuku; En Karmaşık ve Geniş Kapsamlı Hukuk Dallarından Biridir, Bu Nedenle Alanında Uzman Avukatlardan Hukuki Destek Alınması Hayati Öneme Sahiptir.

MAD Hukuk, yerli ve yabancı müvekkillerine, bu alanda deneyim sahibi olan ekibiyle; kentsel dönüşüm, emlak, imar gibi konuları da kapsayacak şekilde gayrimenkullere ilişkin tüm hukuki meselelerde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda MAD Hukuk; yerli ve yabancı sermaye sahibi olan yatırımcılar, finansman kuruluşları, müteahhitler, yapı yönetim şirketleri, arsa/taşınmaz sahipleri, bankalar ve gayrimenkul kiralama/alma/satma düşüncesinde olan tüm gerçek ve tüzel kişiler gibi geniş bir müvekkil portföyüne avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul konulu tüm iş/işlem/sözleşme/yatırım ve hukuk davaları titizlikle yürütülmesi gereken ve gereken önem verilmezse telafisi mümkün olmayan zararların açığa çıkabileceği konulardır. Bu nedenle uzman bir avukatın yardımı hayati önem taşımaktadır.


Örneğin bir inşaat/gayrimenkul projesinde; sözleşmede öngörülmesi ihmal edilen her hüküm veya atılmış her eksik adım, yapılan işlemlerin geçerliliğini etkileyebilecek, taraflar arasındaki ticari ilişkinin uzun süre sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliğini olumsuz olarak etkileyebilecektir. Bu nedenle özellikle bu tarz inşaat/gayrimenkul projelerinde; henüz hiçbir hukuki sorun ortaya çıkmadan önce, uzman avukatların hukuki danışmanlığına başvurulması hayati önemi haizdir.

MAD Hukuk Bürosu Olarak Yerli ve Yabancı Müvekkillerimize;

 • Kat karşılığı/arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi ve gerekli işlemlerin kamu kurumlarında takip edilmesi, 
 • Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı müvekkiller için riskin en aza indirilmesi amacıyla alım-satım öncesi risk analiz raporlarının (Due Diligence Report) hazırlanması,
 • Paydaşı olduğunuz bir gayrimenkul hakkında ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davası açılması ve takibi,
 • Toplu yapı ve site yönetimleri ile sakinleri arasındaki hukuki uyuşmazlıklar,
 • Kentsel dönüşümlerin tüm aşamalarında daire sahipleri, bina/site yönetimleri ve inşaat şirketlerine hukuki danışmanlık ve avukatlık sağlanması ve tüm taraflar arasındaki sözleşmelerin hazırlanarak hayata geçirilmesi,
 • Kentsel dönüşüm kapsamında verilen riskli yapı veya riskli alan kararlarına itiraz ve bu kapsamda açılan davaların takibi ve neticelendirilmesi, 
 • Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat ve yıkım şirketleri ile kat malikleri arasındaki görüşmelerin yürütülmesi, uzlaşma sağlanması, yol haritası belirlenmesi, kat maliklerinin bilgilendirilmesi ve kendi aralarında uzlaşmalarının sağlanması, 
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kira süresince ay ay takip edilmesi,
 • Gayrimenkul alım-satımları ve bunlara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve denetlenmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,
 • Gayrimenkul devrine ilişkin işlemlerin tapu müdürlüklerinde yerine getirilmesi,
 • Gayrimenkul üzerinde rehin, ipotek, intifa, irtifak tesisi,
 • Rehin ve ipotek sözleşmesinin hazırlanması ve denetlenmesi,
 • Ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davalarının açılması ve sonuçlandırılması,
 • Elatmanın önlenmesi (men-i müdahale) davalarının açılması ve sonuçlandırılması,
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlendirilmesi,
 • Kamulaştırma veya kadastro işlemlerine itiraz edilmesi veya bu işlemlerin iptaline yönelik açılacak davaların takibi ve neticelendirilmesi,
 • Kira bedelinin tespiti davasının açılması ve neticelendirilmesi,

gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

GİZLİLİK

MAD Hukuk; tüm inşaat/gayrimenkul/kentsel dönüşüm projelerinde ve yatırımlarda; daima Müvekkilinin çıkarlarını korumak adına avukat-müvekkil gizliliğini katı bir şekilde uygular.

HUKUKİ KORUMA

MAD Hukuk; düzenlediği ve denetlediği tüm sözleşmelerde en ufak bir boşluk bırakmamaya özen göstererek daire sahibi / kat maliki / site yönetimi / inşaat firması / banka / yatırımcı olması fark etmeksizin tüm müvekkilerini hukuki koruma altına alarak olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlar.

TİTİZLİK VE KARARLILIK

MAD Hukuk; yürüttüğü tüm projelerde atılacak en ufak bir adımın telafisi güç zararlara yol açabileceğini bilerek en ufak bir boşluk kalmaması ve müzakere / görüşme / iş ve işlemlerin başarıyla tamamlanması için titizlik ve kararlılıkla çalışır.

Yardımcı Olalım!

Yardıma ihtiyacınız olursa bizimle ücretsiz bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Sizlere 1 iş günü içerisinde geri dönüş yapıyoruz. Ya da dilerseniz bizleri arayabilirsiniz.

Tel : +90 (212) 242 70 70

info@madhukuk.com Pzt – Cuma 09:00-17:00

Dökümanlar