tr+90 (212) 242 70 70
·
info@madhukuk.com
·
Abdi İpekçi Cad. No:32/1 Nişantaşı, İstanbul / Turkey

İş Hukuku

Faaliyet Alanı

MAD Hukuk; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuna İlişkin Hakların Korunması İçin Müvekkillerine Çok Geniş Bir Yelpazede Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti Vermektedir.

İşçi-İşveren uyuşmazlıklarına ilişkin konularda açılan davalar birçok usuli ve esaslı işlemi bünyesinde barındıran teknik bir alan olduğundan, ister işçi ister işveren olsun, bu dava süreçlerinin uzman avukatlar marifetiyle yürütülmesi oldukça önemlidir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin kurallar; başta 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın İş Kanunu olmak üzere çok sayıda tüzük, yönetmelik, iç tüzük, uluslararası antlaşmalar, kurul/komisyon/konsey kararları, yönergeler ve sürekli değişim gösteren Yargıtay içtihatlarıyla düzenlendiğinden; açılan davalarda ister işçi tarafında ister işveren tarafında olunsun, davaların güncel gelişmeleri yakınen takip eden ve teknik konulara hakim uzman bir avukat tarafından yürütülmesi hayati öneme sahiptir.

MAD Hukuk; iş hukukuna ilişkin konularda, gerek iş akdi henüz kurulmadan önce, gerek iş akdi devam ederken, gerekse iş akdinin ortadan kalkmasının ardından ortaya çıkan tüm hukuki komplikasyonlara çözüm üretmek amacıyla müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

MAD Hukuk Olarak Yerli ve Yabancı Müvekkillerimize;

 • Gerek gerçek kişi gerekse Şirket olan tüm müvekkillerimize iş hukukuna ilişkin konularda hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • İşçi-İşveren uyuşmazlıklarının öncelikle sulh yoluyla çözülmesi için müzakerelerin yürütülmesi, tarafların temsili ve sulh protokollerinin hazırlanması,
 • Toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, müzakerelerin yürütülmesi ve neticelendirilmesi,
 • İş akdinin hazırlanması,
 • Şirket içi yönetmelikler ve talimatnamelerin hazırlanması ile özellikle de disiplin yönetmeliklerinin düzenlenmesi,
 • Şirketlerin İK birimlerinin hukuki süreçleri mevzuata uygun yürütebilmesi amacıyla hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin verilmesi,
 • İşçi ve işyeri güvenliğinin sağlanması noktasında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, 
 • İş akdinin sona ermesi amacıyla fesih bildiriminin yapılması ile mevzuatın gerektirdiği tüm bilgilendirmenin yapılarak fesih protokollerinin hazırlanması,
 • İşçi veya işveren vekili olarak dava öncesinde arabulucuk sürecinin takibi ve tarafların temsil edilmesi,
 • İş kazası veya meslek hastalığı halinde tazminat davası açılması ve sürecin sonuna kadar takibi,
 • İşçilerin yaralanma, ölüm veya işgöremezlik hallerine ilişkin davaların yürütülmesi,
 • İş kazası sebebiyle gerçekleşen yaralanma ve ölüm hallerinde açılacak ceza davalarının yürütülmesi,
 • İşe iade davasının açılması ve sürecin takibi,
 • İşçilerin sigortasız çalıştırıldığı durumlarda hizmet tespit davası açılması ve sürecin takibi,
 • İşçilik alacaklarının dava yoluyla tahsili,
 • İhbar, kıdem, kötü niyet tazminatı davaları ile sendikal tazminat davası,
 • Fazla çalışma ücreti, bayram ve tatil günleri ücretleri, yıllık izin ve hafta tatili ücretlerine ilişkin alacak davalarının açılması,
 • Mobbing veya eşit davranma ilkesine aykırılık hallerinde tazminat talepli olarak açılacak davaların takibi, 
 • İşkolu tespit davasının açılması,
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzeri haklı sebeplerle iş akdinin sona erdirilmesi hallerinde sürecin takibi ve açılan davalara ilişkin avukatlık hizmetlerinin verilmesi,

gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz.

AVUKAT MÜVEKKİL GİZLİLİĞİ

Gerek avukatlık gerekse danışmanlık hizmetlerimiz süresince anlattığınız tüm olay, olgu ve sırlar; avukat-müvekkil gizliliği kapsamında gizli kalacak ve korunacaktır.

HUKUKİ KORUMA

İş Hukuku, mevzuatının oldukça geniş ve detaylı olmasının yanında; zamanaşımı, faiz, hak düşürücü süre, delillerin sunulması gibi birçok konuda teknik düzenlemeler içeren bir alandır. Atılacak yanlış bir adım sizi haklıyken haksız duruma düşürebilir. Bu sebeple her adımı özenle ve zamanında atarak sizlere hukuki koruma sağlıyoruz.

SİZLERİ ÖNEMSİYORUZ

Emek ve alınterinizin kutsallığının farkındayız ve bu sebeple hak kaybına uğramamanız için iş davalarına çok büyük önem veriyoruz.

Yardımcı Olalım!

Yardıma ihtiyacınız olursa bizimle ücretsiz bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Sizlere 1 iş günü içerisinde geri dönüş yapıyoruz. Ya da dilerseniz bizleri arayabilirsiniz.

Tel : +90 (212) 242 70 70

info@madhukuk.com Pzt – Cuma 09:00-17:00

Dökümanlar