entr+90 (212) 242 70 70
·
info@madhukuk.com
·
Abdi İpekçi Cad. No:32/1 Nişantaşı, İstanbul / Turkey

Hakkımızda

Firmamızın Hikayesi
MAD Hakkında

Hikayemiz

MAD Hukuk; temelleri yıllar önce Kurucu Kaya Pulat tarafından ortaya atılan, bir Müvekkilin hukuki veya teknik konularda ihtiyaç duyabileceği tüm avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini içinde barındıran bir uzman hukuk bürosu kurulması fikri ile şekillenmeye başlamış olup; Management Adviser bünyesinde sektörün lider kuruluşlarını Hukuk, Marka, Yönetim, Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi, Finans, İş Sağlığı & Güvenliği Danışmanlıklarını ve Hizmetlerini Bütünsel İş Planı çerçevesinde birleştirmiştir.

MAD Hukuk’un temel stratejisi “tek noktada hizmet (one-stop-shop)” anlayışı olup, hukuki veya teknik tüm ihtiyaçlara tek noktadan cevap vererek hem zamandan hem de masraftan tasarruf sağlamaktır.

 

Kurucu Avukat

Beceriler

Müvekkil Memnuniyetinin Temeli Dosyalarda Oluşan Başarı Oranıdır.
Uzmanlık Alanları85%
Müvekkil Memnuniyeti94%
Firma Memnuniyeti94%
Başarılı Dosyalar92%

Müvekkillere en iyi şekilde hizmet ediyoruz.

Mad Hukuk’un en temel ilkesi memnuniyet ve şeffaflık olduğundan hukuki çalışmalarımızda müvekkillerimizin haklarını korumak amacıyla alınması gerek tüm önlemleri alıp atılması gereken tüm adımları doğru zamanda atmaya gayret ederken; eş zamanlı olarak müvekkillerimizi düzenli bir şekilde bilgilendirmeye azami olarak önem göstermekteyiz. Çünkü biliyoruz ki dosya ilerleme aşamasına ne kadar şeffaf olunursa dosya başarısı da onunla birlikte gelmektedir. Başarı ise müvekkil memnuniyetini beraberinde getirmektedir.

Avukat - Müvekkil Gizliliği

MAD Hukuk; müvekkilleri ile olan ilişkilerinde dava sırlarının ve ticari sırların korunmasına hayati derecede önem vererek avukat – müvekkil gizliliği ilkesini katı bir şekilde uygulamaktadır.

Hukuki Destek

MAD Hukuk, yalnızca dava aşamasında değil; uyuşmazlık öncesi ve sonrası aşamada da danışmanlık hizmetleri sunarak müvekkillerine kapsamlı bir hukuki koruma sağlamaktadır.

Hızlı ve Doğru Müdahale

MAD Hukuk, doğru adımların vakit kaybetmeksizin atılmasını sağlayarak müvekkillerinin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi kendisine hedef kılmıştır.

Adalet

MAD Hukuk; Soruşturma ve Kovuşturmanın her aşamasında müvekkillerin çıkarları gözeterek; gerek delillerin toplanması ve değerlendirilmesi, gerekse adil bir yargılama yapılarak doğru bir hüküm kurulması için gereken adımları gecikmeksizin atacaktır.

Uzmanlık

MAD Hukuk; hukuki alana göre uzman bir ekibi işin başına getirerek, çalışmayı hukuki boyutun ötesinde teknik boyutunu da ele alarak detaylı bir şekilde gerçekleştirir. 

Çaba & Özveri

MAD Hukuk; her şeyden önce ekibinin dosya ve müvekkiline detaylı bir şekilde vakit ayırmasını sağlayarak tüm süreci müvekkille birlikte yürüterek gereken çaba ve özveriyi sunmaktadır.