tr+90 (212) 242 70 70
·
info@madhukuk.com
·
Abdi İpekçi Cad. No:32/1 Nişantaşı, İstanbul / Turkey

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Ne Anlama Gelir? Dava Ne Kadar Sürer? Şartları Nelerdir?

Eşler, boşanmayla birlikte; "çocuların velayeti", "maddi ve manevi tazminat", "nafaka", "ev eşyalarının paylaşımı" gibi boşanmanın sonuçları hakkında anlaşma sağlayabilirlerse, bir diğer ifadeyle eşler arasında "çekişme" bulunmazsa hakim kısa süre içerisinde eşlerin boşanmasına karar verebilecektir. Bu ise "anlaşmalı boşanma davası" yoluyla olacaktır.
Aile HukukuAnlaşmalı Boşanma
Dava Süresi1-3 Ay
AvukatKaya PULAT & Aykut KÜÇÜK

Boşanma davaları “anlaşmalı” veya “çekişmeli” olarak 2’ye ayrılır. Çekişmeli boşanma davası; eşlerin boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşamaması halinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen “genel boşanma sebepleri” veya “özel boşanma sebepleri” temelinde açtıkları davadır. Çekişmeli boşanma davası başka bir yazının konusu olup, eğer eşler halk tabiriyle tek celsede boşanmak niyetindeyse açacakları dava anlaşmalı boşanma davası olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasının 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre bazı şartları bulunmaktadır:

 1. Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır. 

  İmam nikahı veya evlilik dışı birlikte yaşama gibi resmi olmayan süreler ise bu 1 yıllık süreye dahil edilmeyecektir.

  Ayrıca 1 yıllık süre şartı sağlanamasa bile boşanma davası ilk olarak çekişmeli boşanma davası şeklinde açıldıktan sonra tarafların boşanmaya ilişkin tüm hukuki sonuçlarda anlaşmaya vardığı belirtildikten sonra dava, daha sonrasında anlaşmalı boşanma davasına dönüştürülerek süreç kısa sürede tamamlanabilecektir.

 2. Eşlerin mahkemeye birlikte başvurmuş olması; veya bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmiş olması lazımdır.

  Eşlerin anlaşmalı boşanma hususunda anlaşma sağlaması halinde sürecin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ilk olarak eksiksiz bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanarak mahkemeye başvurulabilecektir.

  Ancak eşlerin birlikte dava açmaması ve yalnızca taraflardan birinin boşanmak üzere mahkemeye başvurması halinde dahi, diğer eş ile yapılacak görüşme neticesinde boşanmasının sonuçları üzerinde anlaşılması ve diğer eşin bu davayı kabul etmesi halinde dava anlaşmalı boşanma davası şeklinde ilerletilerek süreç kısa sürede tamamlanabilecektir.

 3. Eşlerin; nafaka, maddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı ve çocuk/çocukların velayeti gibi tüm konularda anlaşma sağlamış olması gerekmektedir. 

  Hakimin söz konusu davayı kabul etmesi ve boşanma davasının uzamaması için eşlerin boşanmaya ilişkin tüm hukuki sonuçlarda eksiksiz ve şartsız şekilde anlaşması çok önemlidir. 

  Nafaka ve tazminat konusunda taraflar özgür iradeleriyle belirleme yapabilecektir. Velayet konusunda şartsız şekilde anlaşmaya varılması gereklidir. Örneğin: çocuğun 10 yaşına kadar annede, 10 yaşından sonra babanın velayetinde bulunucağı şeklindeki bir anlaşmayı hakim kabul etmeyecektir. Öte yandan ev eşyaları konusunda; tek bir televizyonun kimde kalacağı konusunda dahi anlaşmazlık yaşanması halinde hakim anlaşmayı reddedeceğinden, eşlerin “tüm ev eşyalarını paylaştık, hiçbir anlaşmazlığımız bulunmamaktadır” şeklinde beyanda bulunmaları önemlidir.

 4. Eşlerin hakim huzurunda boşanma iradelerini açıkça bildirmeleri gerekmektedir.

  Eşlerin anlaşmalı boşanma davasında duruşmaya gelerek hakim önünde boşanma iradelerini açıkça ortaya koyması ve hakimin bu konuda aynı kanaate varmasını sağlamaları gereklidir.

 5. Hakimin; boşanma iradelerinin varlığı ve tarafların boşanmanın sonuçlarını ilişkin olarak yaptıkları anlaşmayı onaylaması gerekmektedir.

 

Öte yandan boşanma davasında hakimin “tarafların boşanmasına ve anlaşmalı boşanma protokolündeki tüm hususlara onay verilmesine” karar verilmesi halinde dahi; dava henüz kesinleşmediğinden, örneğin soyadı değişikliği, tapu işlemleri, mal paylaşımı gibi nafaka dışındaki hiçbir konuda işlem yapılamayacaktır. Bu sebeple boşanma davası neticesinde hakimin verdiği kararın kesinleşmesi gerekmektedir.

MAD Hukuk olarak, eksiksiz şekilde hazırladığımız anlaşmalı boşanma protokolü ile kısa süre içerisinde boşanma kararı aldıktan sonra; kararın kesinleşmesi için süreci hızlandırmaktayız. Bu kapsamda mahkemnin gerekçeli kararı yazmasının ardından tebligat yapılmasını ve usulsüz/geçersiz tebligat yapılması gibi riskleri egale ederek, tebligatın kalemde yapılmasını, ardından ise eşlerin istinaf kanun yoluna başvurmayacağı yönünde iradelerini mahkemeye sunmalarını sağlayarak, aynı gün içerisinde kararı kesinleştirmekteyiz. 

Anlaşmalı boşanma davasının süresi; işlemlerin dikkatli ve özenli takip edilmesi halinde 2 hafta ila 2 ay arasında hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. Dava sonuçlandıktan sonra ise davanın kesinleşmesi; aynı dikkat ve özenle takip edildiğinde 1-2 hafta içerisinde tamamlanabilmekte, aksi halde birkaç ayı bulabilmektedir. Bu nedenle diğer davalara göre farklı nitelikleri ve usulleri bünyesinde barındıran boşanma davalarının dikkatli ve özenli bir şekilde yürütülmesi gereklidir.

DAVA SÜRECİ

Süreci Nasıl Yürütüyoruz?

1. Davayı Birlikte Planlayarak Süreci Birlikte Başlatıyoruz.

Ofisimizde yaptığımız ilk görüşmede eşlerin boşanma sürecini sancısız şekilde atlatmaları için boşnmanın hukuki sonuçları üzerinde en uygun şekilde anlaşmaya varmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda karşılıklı anlayışla süreci nasıl ilerleteceğimizi belirliyoruz.

2. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanması

Boşanmanın tüm hukuki sonuçlarını eşlere anlatarak anlaşmaya varmaları halinde derhal anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak en kısa sürede dava sürecini başlatıyoruz.

3. Dava Süreci - Tek Celsede Boşanma

Mahkemede davanın açılmasının ardından ilk celsede boşanma kararı verilmesi için, eşlerin her ikisinin de duruşmada hazır bulunması, boşanma iradelerini ve boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde anlaşmaya vardıklarını hakim huzurunda açıkça ortaya koymaları sürecini yönetiyoruz. 

4. Davanın Kesinleşmesi

Boşanma kararı alındıktan sonra, dosyanın kesinleşmesi için gerekçeli kararın yazılması sürecini takip ediyor, kararın yazılmasının ardından tebligat yapılmasını beklemeksizin mahkeme kaleminden bu kararın tebliğ alınması ve istinaf kanun yoluna başvurulmayacağını mahkemeye bildirerek mahkemeden kesinleşme şerhi alınması sürecini yürütüyoruz.

Eşler boşandıktan sonra;

 • Kararın kesinleşmesinin ardından mal paylaşımı davası, soyadı değişikliği talebi, çocuğun soyadının değiştirilmesi, tazminat talebi gibi hususlarda işlemler yapılmaya başlanabilecektir.

 

 • Boşanmadan sonraki süreçte eşler, şartların değiştiği gerekçesiyle velayet ve nafaka konularında yeniden dava açabilecekleri gibi, boşanma kararının kesinleşmesinin ardından edinilmiş malların tasfiyesi için mal paylaşımı davası da açabileceklerdir. 

 

 • Kural olarak boşanma davasında nafaka talep etmeyen eş sonrasında nafaka talep edemeyecek olsa da, çocukların velayetini alan iş ileriki tarihte şartların değiştiği gerekçesiyle yeniden nafaka talebinde bulunabilecektir. 

Let us help you!

If you need any helps, please feel free to contact us. We will get back to you with 1 business day. Or if in hurry, just call us now.

Call : (1)2345-2345-54

Contact@Attornasite.co Mon – Fri 09:00-17:00

Firm’s Presentation